Açık kaynak kültürü için temelleri ilkokul çağında atmalıyız