skill-badge-logo-projetakp-turkiye-acik-kaynak-hover

Skill Badge Nedir?

Skill Badge bir sertifika doğrulama hizmetidir. Bu sayede bireyler becerilerini, yetkinliklerini ve başarılarını dijital ortamlarda görsel, doğrulanabilir ve paylaşılabilir bir biçime getirebilecektir.

Kapsam:

Skill Badge ile bir kişinin herhangi bir alanda yeterlilik düzeyi belirlenecek ve yetkinlikleri ortaya konulacaktır. Skill Badge’lerin yakın gelecekte diploma ve sertifika gibi yeterlilikleri ortaya koyan belgeler arasındaki yerlerini alabilecekleri düşünülmektedir. Türkiye Açık Kaynak Platformu ise eğitim ve sertifikasyon sağlayan kurumları platformun kullanıcısı haline getirerek kazanımların dijital bir platform üzerinde taşınmasını sağlamayı bu sayede özgeçmiş ve diplomalarla anlatılamayan yetkinliklerin Skill Badge’in avantajları ile birlikte paylaşılmasına imkan sağlayacaktır.

Hedef:

Paydaşlarıyla birlikte tasarlanmış bir Skill Badge platformu oluşturmak, dijital dönüşüm ile birlikte ortaya çıkan yeni beceri ve yetkinliklerin ilgili alanlarda sertifikalandırmasını yapmak, sektöre ait özel çözümler üretmek platformun hedefleri arasındadır.

ÜyelerPaydaşlar

Veripark

Profelis

SAP

Globalnet

TÜBİTAK TÜSSİDE

Bilişim Vadisi