Açık Kaynaklı Yazılım Teknolojileri ve Dijitalleşme, İş Modelinden Sahaya